Onafhankelijkheid

Websites ontvangen provisie van sommige verzekeraars als een bezoeker van de website doorklikt naar een verzekeraar en daar een verzekering afsluit. Dat geldt ook voor deze website.
Helaas zie je nogal eens dat er dan een Top 5 of Top 10 wordt gemaakt die vooral bestaat uit verzekeraars die een hoge provisie aan de website betalen. En dat zijn lang niet altijd de beste of de goedkoopste verzekeraars.
Dat doen we hier niet. We gaan simpelweg uit van de Top 10 van de Consumentenbond. En alle verzekeraars uit die Top 10 worden hier vermeld, los van de vraag of ze ons al dan niet provisie betalen en, zo ja, hoe veel.
Ja, ook wij hebben provisie nodig om deze website in de lucht te houden. Maar dat lijkt ons geen goede reden om jou, onze hoog gewaardeerde bezoeker, voor het lapje te houden!
Wij vermelden de verzekeraars niet precies in dezelfde volgorde als hun score bij de Consumentenbond omdat wij er van uitgaan dat voor jou naast kwaliteit ook prijs belangrijk is. Om die reden noemen wij eerst de goedkoopste verzekeringen uit de Top 10.


Consumentenbond

De Consumentenbond doet tenminste eens per jaar onderzoek naar rechts­bijstand­verzekeringen. En de Consumentenbond is volstrekt onafhankelijk. Om die reden bespreken wij enkel de verzekeraars die bij de Consumentenbond het beste scoren. En om diezelfde reden bespreken wij de hele Top 10, zonder uitzondering.
Soms zijn wij het niet helemaal eens met de Consumentenbond en zouden wij een bepaalde verzekeraar liever wat hoger of lager in de Top 10 zien staan. Je zult dat hooguit terugvinden in onze teksten, maar de hele Top 10 wordt altijd vermeld.

Zie ook bij de Consumentenbond zelf: Consumentenbond rechtsbijstand­verzekeringen