RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Aandelen, vermogensbeheer

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor problemen rondom fiscale kwesties, aandelen, vermogensbeheer

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor fiscaal en vermogen (aandelen, vermogensbeheer)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaFiscaal en vermogen
InsharedFamilie en vermogen
LancyrBelastingen en vermogensbeheer
VerzekeruzelfEigendom en verhuur onroerende zaken

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ Voor interne en externe kosten samen:
- belastingrecht: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- vermogensbeheer: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- uw tweede woning: maximaal € 7.500 per gebeurtenis;
- een geldlening: maximaal € 10.000 per g

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn Nederland. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in Nederland plaatsvond. • En als het geschil valt onder het recht in Nederland. • En als de Nederlandse rechter bevoegd is.
InsharedNederland
LancyrU kunt alleen een beroep doen op deze dekking voor zaken in Nederland. SRK behandelt deze zaken volgens het Nederlandse recht.
VerzekeruzelfNederland

Polisteksten fiscaal en vermogen (aandelen, vermogensbeheer)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorFiscaal en vermogen, Aandelen, vermogensbeheer
in moduleFiscaal en vermogen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn Nederland. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in Nederland plaatsvond. • En als het geschil valt onder het recht in Nederland. • En als de Nederlandse rechter bevoegd is.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met aandelen, obligaties, opties. • Of andere waardepapieren. Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met beleggingsadvies. • Alleen als de adviseur is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI). Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met bemiddeling bij beleggen. • Alleen als de bemiddelaar is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI). Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met vermogensbeheer. • Alleen als de vermogensbeheerder is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI). Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met een overeenkomst waarbij ook belegd wordt. • Bijvoorbeeld een beleggingsverzekering. Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met een lening waarbij ook belegd wordt. • Bijvoorbeeld een beleggingsfinanciering.
Niet verzekerd:
Geschillen die te maken hebben met industrieel eigendom of intellectueel eigendom. • Bijvoorbeeld auteursrecht. • Bijvoorbeeld octrooirecht. • Bijvoorbeeld merkenrecht.

Inshared
dekking voorFiscaal en vermogen, Aandelen, vermogensbeheer
in moduleFamilie en vermogen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Over vermogensbeheer. Vermogensbeheer is het kopen, verkopen en beheren van aandelen (en daarvan afgeleide producten, zoals opties), obligaties, spaardeposito’s, certificaten of pandbrieven.
Niet verzekerd:
Als de instelling of persoon waarmee u een conflict hebt, geen vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Lancyr
dekking voorFiscaal en vermogen, Aandelen, vermogensbeheer
in moduleBelastingen en vermogensbeheer
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedU kunt alleen een beroep doen op deze dekking voor zaken in Nederland. SRK behandelt deze zaken volgens het Nederlandse recht.
Wel verzekerd (conflicten over):
SRK verleent u rechtsbijstand als u een conflict heeft over uw vermogensbeheer. Onder vermogensbeheer vallen onder andere het kopen, verkopen en beheren van aandelen, opties, obligaties, spaardeposito’s, certificaten of pandbrieven. SRK verleent u hiervoor alleen rechtsbijstand als de persoon of instelling waarmee u het conflict heeft, een vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten.
Niet verzekerd:

Verzekeruzelf
dekking voorFiscaal en vermogen, Aandelen, vermogensbeheer
in moduleEigendom en verhuur onroerende zaken
maximale vergoeding€ Voor interne en externe kosten samen:
- belastingrecht: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- vermogensbeheer: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- uw tweede woning: maximaal € 7.500 per gebeurtenis;
- een geldlening: maximaal € 10.000 per g
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Vermogensbeheer
Bij een conflict over het beheer van uw vermogen.
Geldlening
Bij een conflict over een geldlening tussen u en een andere particulier. Dit is zowel geld van iemand lenen als geld aan iemand uitlenen. U heeft dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
Niet verzekerd:
Geldlening
Als u geld leent of uitleent tegen ongebruikelijke voorwaarden.
Als u geld leent of uitleent met een zakelijk belang.
Als u geld leent of uitleent zonder schriftelijke overeenkomst.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.