RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Belastingen, belastingdienst

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor problemen rondom belastingen, belastingdienst

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor fiscaal en vermogen (belastingen, belastingdienst)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaFiscaal en vermogen
InsharedFamilie en vermogen
LancyrBelastingen en vermogensbeheer
VerzekeruzelfEigendom en verhuur onroerende zaken

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ Voor interne en externe kosten samen:
- belastingrecht: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- vermogensbeheer: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- uw tweede woning: maximaal € 7.500 per gebeurtenis;
- een geldlening: maximaal € 10.000 per g

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn Nederland. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in Nederland plaatsvond. • En als het geschil valt onder het recht in Nederland. • En als de Nederlandse rechter bevoegd is.
InsharedNederland
LancyrU heeft dit conflict met de Nederlandse Belastingdienst of een andere instantie die belasting heft. U kunt alleen een beroep doen op deze dekking voor zaken in Nederland. SRK behandelt deze zaken volgens het Nederlandse recht.
VerzekeruzelfNederland

Polisteksten fiscaal en vermogen (belastingen, belastingdienst)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorFiscaal en vermogen, Belastingen, belastingdienst
in moduleFiscaal en vermogen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn Nederland. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in Nederland plaatsvond. • En als het geschil valt onder het recht in Nederland. • En als de Nederlandse rechter bevoegd is.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde wil bij de rechter in beroep gaan. • Alleen als het geschil te maken heeft met belastingen, toeslagen of belastingrecht. - Bijvoorbeeld over de inkomstenbelasting. - Bijvoorbeeld over de zorgtoeslag. • En alleen geschillen met een gemeente, de Belastingdienst of een andere overheid. • En alleen als de verzekerde al een bezwaarschift heeft ingediend. - En dit bezwaarschift is afgewezen. • En alleen als de verzekerde deze verzekering al had toen werd besloten over zijn bezwaarschrift • En alleen als deze verzekering geldt in de periode waarover hij de belasting moet betalen. - Of in de periode dat verzekerde de toeslag kreeg of juist niet kreeg.
Niet verzekerd:
Geschillen die te maken hebben met de WOZ-waarde van de woning van de verzekerde. • Of een ander gebouw van de verzekerde. Geschillen die te maken hebben met het indienen van een bezwaarschift. • Bij geschillen over toeslagen, belastingen of belastingrecht. G

Inshared
dekking voorFiscaal en vermogen, Belastingen, belastingdienst
in moduleFamilie en vermogen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):

Over beslissingen van de Nederlandse Belastingdienst over een belasting of heffing die uzelf betreft.
Let op!
Deze beslissing moet de Belastingdienst hebben genomen tijdens de looptijd van deze verzekering.
U krijgt alleen hulp als het conflict wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Het Nederlandse recht moet van toepassing zijn.
De rechtshulporganisatie kan voor de hulp direct een deskundige inschakelen die niet bij haar in dienst is.

Niet verzekerd:

Bij het indienen van een belastingaangifte of bezwaarschrift bij de Belastingdienst.
Let op!
U krijgt wel rechtshulp nadat u zelf bezwaar hebt gemaakt en u het daarna niet eens bent met de beslissing van de belastingdienst.

Lancyr
dekking voorFiscaal en vermogen, Belastingen, belastingdienst
in moduleBelastingen en vermogensbeheer
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedU heeft dit conflict met de Nederlandse Belastingdienst of een andere instantie die belasting heft. U kunt alleen een beroep doen op deze dekking voor zaken in Nederland. SRK behandelt deze zaken volgens het Nederlandse recht.
Wel verzekerd (conflicten over):
SRK verleent u rechtsbijstand als u een conflict heeft over een belastingaanslag. U heeft dit conflict met de Nederlandse Belastingdienst of een andere instantie die belasting heft.
Niet verzekerd:
SRK verleent hiervoor alleen rechtsbijstand als:
- u al een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de aanslag en daarop een beslissing heeft ontvangen.
SRK helpt u om in beroep te gaan tegen deze beslissing;
- u de beslissing op uw bezwaarschrift heeft ontvangen binnen de looptijd van deze verzekering. Daarbij gaan we uit van de dagtekening van de beslissing;
- de periode waarop de aanslag betrekking heeft binnen de looptijd van deze verzekering valt.

Verzekeruzelf
dekking voorFiscaal en vermogen, Belastingen, belastingdienst
in moduleEigendom en verhuur onroerende zaken
maximale vergoeding€ Voor interne en externe kosten samen:
- belastingrecht: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- vermogensbeheer: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- uw tweede woning: maximaal € 7.500 per gebeurtenis;
- een geldlening: maximaal € 10.000 per g
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict over een belastingaanslag of -beschikking die aan u is opgelegd. U bent hier tegen in beroep gegaan.
Niet verzekerd:
In de periode voordat u in beroep bent gegaan tegen de belastingaanslag of -beschikking

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.