RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Tweede woning, vakantiewoning, vermogen

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor problemen rondom een tweede woning, vakantiewoning

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor fiscaal en vermogen (tweede woning , vakantiewoning)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaFiscaal en vermogen
InsharedFamilie en vermogen
LancyrBelastingen en vermogensbeheer
VerzekeruzelfEigendom en verhuur onroerende zaken

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ Voor interne en externe kosten samen:
- belastingrecht: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- vermogensbeheer: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- uw tweede woning: maximaal € 7.500 per gebeurtenis;
- een geldlening: maximaal € 10.000 per g

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaGeschillen over de tweede woning: in alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En als het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En als de rechter van datzelfde land bevoegd is.
InsharedEuropese Unie
LancyrU kunt alleen een beroep doen op deze dekking voor zaken in Nederland. SRK behandelt deze zaken volgens het Nederlandse recht.
VerzekeruzelfEuropese Unie

Polisteksten fiscaal en vermogen (tweede woning , vakantiewoning)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorFiscaal en vermogen, Tweede woning , vakantiewoning
in moduleFiscaal en vermogen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedGeschillen over de tweede woning: in alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En als het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En als de rechter van datzelfde land bevoegd is.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met een tweede woning. • Ook de grond en bijgebouwen die daarbij horen. • Een tweede woning is een vakantiewoning en elk ander pand dat verzekerde heeft. - Maar niet de woning waar de verzekerde staat ingeschreven. - Of de woning waar hij eerst woonde en die nu te koop staat.
Niet verzekerd:
Geschillen die te maken hebben met zakelijke verhuur. • Zakelijke verhuur is als de verzekerde zich moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel als verhuurder. - We houden de regels van de Kamer van Koophandel aan. - Lees meer op kvk.nl > Inschrijven bij de KvK > Moet ik mijn bedrijf inschrijven?

Inshared
dekking voorFiscaal en vermogen, Tweede woning , vakantiewoning
in moduleFamilie en vermogen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Over uw recreatiewoning in het buitenland. Let op! U krijgt alleen hulp als de recreatiewoning bedoeld is voor uw eigen gebruik.
Niet verzekerd:
n.v.t.
Toelichting
Zie ook rubriek Wonen voor tweede woning in Nederland

Lancyr
dekking voorFiscaal en vermogen, Tweede woning , vakantiewoning
in moduleBelastingen en vermogensbeheer
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedU kunt alleen een beroep doen op deze dekking voor zaken in Nederland. SRK behandelt deze zaken volgens het Nederlandse recht.
Wel verzekerd (conflicten over):
SRK verleent u rechtsbijstand als u een conflict heeft over uw vermogensbeheer. Onder vermogensbeheer vallen onder andere het kopen, verkopen en beheren van aandelen, opties, obligaties, spaardeposito’s, certificaten of pandbrieven. SRK verleent u hiervoor alleen rechtsbijstand als de persoon of instelling waarmee u het conflict heeft, een vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten.
Niet verzekerd:
Toelichting
Vraag: vallen tweede woningen ondervermogensbeheer?

Verzekeruzelf
dekking voorFiscaal en vermogen, Tweede woning , vakantiewoning
in moduleEigendom en verhuur onroerende zaken
maximale vergoeding€ Voor interne en externe kosten samen:
- belastingrecht: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- vermogensbeheer: maximaal € 10.000 per gebeurtenis;
- uw tweede woning: maximaal € 7.500 per gebeurtenis;
- een geldlening: maximaal € 10.000 per g
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict over de koop of verkoop van uw woning.
Bij een conflict over het aannemen van werkzaamheden aan uw woning.
Bij een conflict over burenrecht.
Bij een conflict over onteigening.
Niet verzekerd:
Zie voor tweede zelfbewoonde huis in Nederland de Basismodule (wonen) en voor verhuur van tweede huis in binnen- of buitenland de Module Eigendom en verhuur onroerende zaken.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.