RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Tuchtrecht

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor arbeidsrecht, tuchtrecht.

Tuchtrecht altijd verzekerd

Dekking
De meeste verzekeraars die wij hier bespreken geven dekking voor rechtsbijstand in tuchtrechtelijke kwesties (denk aan klachten tegen jou als verpleegkundige, arts, advocaat of een ander beroep dat onder het tuchtrecht valt.)
Maximale vergoeding
Er zijn (geen overdreven grote) verschillen in maximale vergoeding tussen de verzekeraars.
Dekkingsgebied
Werk je in het buitenland, dan is ook het dekkingsgebied belangrijk. Het dekkinggebied is bij bij Lancyr en Inshared de hele Europese Unie (maar is bij sommige andere verzekeraars beperkter).

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor arbeid, inkomen (tuchtrecht)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrWerk en Inkomen
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaNederland
InsharedEuropese Unie
LancyrU kunt een beroep doen op deze dekking in alle landen van de Europese Unie. SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.
VerzekeruzelfEuropese Unie

Polisteksten arbeid, inkomen (tuchtrecht)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorArbeid, inkomen, Tuchtrecht
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een tuchtzaak. • Om een schadevergoeding van een ander te krijgen. • Niet verzekerd is een medische tuchtzaak.
Niet verzekerd:

Inshared
dekking voorArbeid, inkomen, Tuchtrecht
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Als u in de uitoefening van uw beroep te maken krijgt met een tuchtzaak over handelingen die u hebt verricht in loondienst of als ambtenaar.
Niet verzekerd:
n.v.t.

Lancyr
dekking voorArbeid, inkomen, Tuchtrecht
in moduleWerk en Inkomen
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedU kunt een beroep doen op deze dekking in alle landen van de Europese Unie. SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.
Wel verzekerd (conflicten over):

SRK verleent u rechtsbijstand bij conflicten die verband houden met of voortvloeien uit:
- uw arbeidsovereenkomst;
- uw aanstelling als ambtenaar;
- de rechtspositie die bij deze arbeidsovereenkomst of aanstelling hoort.
Het gaat hier bijvoorbeeld om conflicten over ontslag, salaris of andere arbeidsvoorwaarden.

Niet verzekerd:

SRK verleent u geen rechtsbijstand:
- als u bestuurder bent of was van een bedrijf of andere organisatie (een rechtspersoon). Hieronder vallen bijvoorbeeld een statutair directeur, een lid van de raad van bestuur, een lid van de raad van beheer of een bestuurslid van een stichting;
- als bij het conflict bepalingen meespelen die staan in een overeenkomst met medeaandeelhouders.

Toelichting
Tuchtrecht wordt niet met zoveel woorden genoemd maar wordt ook niet uitgesloten.

Verzekeruzelf
dekking voorArbeid, inkomen, Tuchtrecht
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Als u als (oud)werknemer of ambtenaar tuchtrechtelijk wordt vervolgd. Bijvoorbeeld maatregelen in het kader van de wet BIG (medisch tuchtrecht).
Niet verzekerd:
n.v.t.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.