RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Auto, motor, boot e.d.

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor geschillen over consumentenkoop, auto, motor, boot e.d.

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor consument (koop, verkoop) (auto, motor, boot e.d.)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrWerk en Inkomen
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alle andere geschillen zijn in deze landen verzekerd. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
InsharedEuropa en landen rond de Middellandse Zee.
LancyrAls het gaat om koop krijgt u alleen rechtsbijstand als de verkoper in Nederland woont.
VerzekeruzelfEuropa en de niet Europese landen die aan de Middellandse Zee liggen

Polisteksten consument (koop, verkoop) (auto, motor, boot e.d.)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorConsument (koop, verkoop), Auto, motor, boot e.d.
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alle andere geschillen zijn in deze landen verzekerd. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
Wel verzekerd (conflicten over):

Een verzekerde heeft een geschil over de aankoop van een tweedehands motorrijtuig.
• Alleen als de verzekerde schriftelijke BOVAG-garantie heeft gekregen bij de aankoop.
- Heeft hij geen BOVAG-garantie gekregen? Dan krijgt hij alleen 1 keer juridisch advies.
Een verzekerde heeft een geschil over onderhoud of reparatie van een motorrijtuig.
• Alleen als de reparateur is aangesloten bij de BOVAG of FOCWA.|
- Is de reparateur niet aangesloten? Dan krijgt de verzekerde alleen 1 keer juridisch advies.

Niet verzekerd:

Inshared
dekking voorConsument (koop, verkoop), Auto, motor, boot e.d.
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropa en landen rond de Middellandse Zee.
Wel verzekerd (conflicten over):

Over koop, verkoop, reparatie of onderhoud van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig.
Bij motorrijtuigen moet het gaan om een merkdealer, BOVAG- of FOCWA -bedrijf.
Over de verzekering van uw motorrijtuig of (lucht) vaartuig.
Over het terugvorderen van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig bij conflicten over eigendom, bezit of beslaglegging.
Die rechtstreeks verband houden met een sleep- of vervoersovereenkomst.

Niet verzekerd:
Als u een tweedehands motorrijtuig of (lucht)vaartuig zonder schriftelijke garantie hebt gekocht.

Lancyr
dekking voorConsument (koop, verkoop), Auto, motor, boot e.d.
in moduleWerk en Inkomen
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedAls het gaat om koop krijgt u alleen rechtsbijstand als de verkoper in Nederland woont.
Wel verzekerd (conflicten over):
SRK verleent u rechtsbijstand als u een conflict heeft dat verband houdt met (of voortvloeit uit) de koop of verkoop van een motorrijtuig en/of aanhangwagen. Als het gaat om verkoop krijgt u rechtsbijstand in alle landen van de Europese unie. SRK hanteert hierbij het recht dat in het betreffende land geldt. Als het gaat om koop krijgt u alleen rechtsbijstand als de verkoper in Nederland woont.
Niet verzekerd:

SRK verleent u geen rechtsbijstand als u:
- het motorrijtuig of de aanhangwagen tweedehands gekocht heeft zonder BOVAG-garantie of een garantie die daarmee overeenkomt;
- bij de verkoop van het motorrijtuig of de aanhangwagen geen vrijwaringsbewijs heeft gekregen. Dit is een bewijs dat het voertuig op de naam van de koper is overgeschreven. De koper moet dit bewijs aan u geven.

Toelichting
Let op: niet in module Consument maar in Verkeer

Verzekeruzelf
dekking voorConsument (koop, verkoop), Auto, motor, boot e.d.
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)
dekkingsgebiedEuropa en de niet Europese landen die aan de Middellandse Zee liggen
Wel verzekerd (conflicten over):
Nieuwe motorvoertuigen:
Bij een conflict over een overeenkomst voor het kopen van uw motorrijtuig.
Tweedehands motorvoertuig:
Bij een conflict over een overeenkomst voor het kopen of verkopen van uw motorrijtuig.
Niet verzekerd:
Als u geen BOVAG garantie of schriftelijke garantie van een officiële dealer heeft.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.