RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Medisch

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor geschillen over dienstverlening (medisch, artsen, ziekenhuizen)

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor consument (diensten) (diensten medisch)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrConsument
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alle andere geschillen zijn in deze landen verzekerd. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
InsharedEuropese Unie
LancyrSRK verleent u rechtsbijstand:
- in Nederland als het gaat om een onderwijszaak;
- in de hele wereld bij een conflict over een reisovereenkomst; de dekkingssom bij conflicten over reisovereenkomsten buiten de Europese Unie bedraagt maximaal € 5.000,-;
- in alle landen van de Europese Unie bij andere consumentenzaken. SRK hanteert hierbij het recht dat in het betreffende land geldt.
VerzekeruzelfEuropese Unie

Polisteksten consument (diensten) (diensten medisch)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorConsument (diensten), Diensten medisch
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alle andere geschillen zijn in deze landen verzekerd. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met een overeenkomst. • Over roerende zaken of diensten. - Bijvoorbeeld een televisie of een auto. - Bijvoorbeeld een geschil met een energiemaatschappij.
Niet verzekerd:

Inshared
dekking voorConsument (diensten), Diensten medisch
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Over een contract met een arts, medische instelling of verzorgingsinstelling. Over een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Over een ziektekostenverzekering bij een Verzekeringsmaatschappij.
Niet verzekerd:
Als een ander u (letsel) schade toebrengt door een ongeval. Let op! U krijgt wel hulp als u het onderdeel Rechtshulp Ongeval hebt meeverzekerd.

Lancyr
dekking voorConsument (diensten), Diensten medisch
in moduleConsument
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedSRK verleent u rechtsbijstand:
- in Nederland als het gaat om een onderwijszaak;
- in de hele wereld bij een conflict over een reisovereenkomst; de dekkingssom bij conflicten over reisovereenkomsten buiten de Europese Unie bedraagt maximaal € 5.000,-;
- in alle landen van de Europese Unie bij andere consumentenzaken. SRK hanteert hierbij het recht dat in het betreffende land geldt.
Wel verzekerd (conflicten over):
SRK verleent u rechtsbijstand als u een conflict heeft dat verband houdt met (of voortvloeit uit) een mondelinge of schriftelijke consumentenovereenkomst. Hieronder vallen onder andere:
- reisovereenkomsten;
- overeenkomsten met telecom- of energiebedrijven;
- koopovereenkomsten, behalve voor een eigen woning (of andere onroerende zaken);
- overeenkomsten voor aankopen via internet;
- overeenkomsten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een keuken of de inrichting van uw huis;
- overeenkomsten over medische behandelingen.
Ook krijgt u rechtsbijstand als u een conflict heeft met een onderwijsinstelling of bij conflicten over studiefinanciering.
Niet verzekerd:
SRK verleent u geen rechtsbijstand als uw conflict verband houdt met of voortvloeit uit:
- een geldlening waarvoor u geen schriftelijke overeenkomst heeft gesloten;
- een geldlening in de privésfeer (tussen particulieren onderling);
- uw eigen woning of andere onroerende zaken, waaronder conflicten met architecten, aannemers, makelaars en notarissen;
- een hypotheek of andere financieringsregeling met een onroerende zaak als onderpand;
- een arbeidsovereenkomst, aanstelling of leer-/ werkovereenkomst;
- een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Verzekeruzelf
dekking voorConsument (diensten), Diensten medisch
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict over een overeenkomst die u als consument heeft afgesloten.
Bij een conflict over letsel dat u heeft opgelopen door een medische fout door een zorginstelling of zorgverlener.
Niet verzekerd:

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.