RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Echtscheiding

We vergelijken de rechtsbijstandverzekeringen van DAS, Centraal Beheer Achmea, en Univé (Optimaal).
(Nationale Nederlanden en Univé Budget zijn nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor echtscheiding.

Vergelijking van de rechtsbijstandverzekeringen: dekking voor echtscheiding

Niet standaard gedekt; vaak wel bij te verzekeren
Bij geen van de verzekeraars die wij hier bespreken is echtscheiding standaard gedekt. Maar bij alle verzekeringen (behalve Zelf) is het wel mogelijk om echtscheiding bij te verzekeren.
Alleen mediation (scheidingsbemiddeling) is gedekt
Er is alleen dekking voor "mediation". Een ouderwetse vechtscheiding, met ieder een eigen advocaat en eindeloze procedures bij de rechtbank, wordt dus niet gedekt.
Premievergelijking
De extra premie die je bij Centraal Beheer moet betalen voor de module echtscheiding is ongeveer even hoog als de extra premie die je bij de andere verzekeraars betaalt voor de module echtscheiding én fiscaal en vermogen.
Daar staat dan wel weer tegenover dat de maximale vergoeding bij Centraal Beheer beduidend hoger is.

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor familierecht (echtscheiding)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaEchtscheiding
DASBelasting, vermogen en scheidingsmediation
Univé (Optimaal)Fiscaal en vermogen

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 5.000
DAS€ 2.500
Univé (Optimaal)€ 3.000

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaNederland
DASNederland
Univé (Optimaal)Nederland

Polisteksten familierecht (echtscheiding)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorFamilierecht, Echtscheiding
in moduleEchtscheiding
maximale vergoeding€ 5.000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd
U krijgt alleen mediation als de volgende 5 dingen allemaal gelden.
 • a. U bent minimaal 3 jaar getrouwd of minimaal 3 jaar geregistreerde partners.
 • b. U wilt allebei scheiden of uit elkaar gaan.
 • c. U wilt hierbij allebei hulp van een bemiddelaar.
 • d. U vraagt de bemiddeling samen en tegelijk aan.
 • e. Het doel van de bemiddeling is dat een advocaat 1 verzoekschrift voor de echtscheiding indient, voor u allebei.
Niet verzekerd
 • a. U heeft voor hetzelfde huwelijk of geregistreerd partnerschap al eerder bemiddeling gekregen.
 • b. U woont niet in Nederland op het moment dat u besluit om te gaan scheiden of uit elkaar te gaan.
 • c. Het Nederlands recht is niet van toepassing op het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • d. De Nederlandse rechter is niet bevoegd om de echtscheiding of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap uit te spreken.

Heeft u een conflict dat te maken heeft met de verdeling van het vermogen uit uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Bijvoorbeeld met de verdeling van geld, spullen of pensioen? Of heeft u een conflict dat te maken heeft met alimentatie, ouderlijk gezag of de omgangsregelingen met kinderen? Dan krijgt u geen bemiddeling van Achmea Rechtsbijstand, maar wel juridisch advies. De medewerkers van Achmea Rechtsbijstand geven u dan 1 juridisch advies. Hoe dit precies werkt, leest u in de voorwaarden Rechtsbijstand – Algemeen deel. U krijgt in deze situatie dus geen andere juridische hulp van Achmea Rechtsbijstand.

DAS
dekking voorFamilierecht, Echtscheiding
in moduleBelasting, vermogen en scheidingsmediation
maximale vergoeding€ 2.500
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd
U kunt hulp krijgen van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
Een mediator is een bemiddelaar, die in overleg gaat met u en uw partner. U gaat dan na of u gezamenlijk met uw partner een verzoek tot echtscheiding kunt indienen bij de rechtbank.
Als u na de mediation samen met uw partner een gezamenlijk verzoek tot scheiding wilt indienen bij de rechtbank, krijgt u daarvoor ook nog hulp van een advocaat.
Let op! U krijgt geen andere hulp dan deze mediation bij een conflict over een scheiding.
Niet verzekerd
 • Bij een conflict over alimentatie die u moet betalen aan uw ex-partner of die uw ex-partner aan u moet betalen.
 • Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan drie jaar heeft geduurd.
 • Als u minder dan drie jaar deze verzekering hebt met minder dan drie jaar de module Belasting, vermogen en scheidingsmediation.
 • Als DAS tijdens hetzelfde huwelijk of partnerschap al eerder scheidingsmediation heeft vergoed.

Univé (Optimaal)
dekking voorFamilierecht, Echtscheiding
in moduleFiscaal en vermogen
maximale vergoeding€ 3.000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd
Wij helpen u in de vorm van mediation. De mediator helpt u beiden alleen bij het maken van afspraken over de gevolgen van het stoppen van het:
 • huwelijk
 • geregistreerd partnerschap
 • bij een notaris gesloten samenlevingscontract
 • De volgende voorwaarden gelden:
 • De samenlevingsvorm is volgens Nederlands recht gesloten.
 • De samenlevingsvorm loopt minstens 3 jaar.
 • Deze verzekering loopt minstens 3 jaar.
 • Beide partijen verklaren schriftelijk dat zij het conflict willen oplossen.
 • SUR heeft een lijst met mediators. U mag alleen kiezen uit deze lijst.
 • Wij geven opdracht aan 1 mediator .
Niet verzekerd
Conflicten die onder een van de andere modules vallen, zijn onder deze module niet verzekerd.

Beste uit de test
De rechtsbijstandverzekering van DAS is door de Consumentenbond in mei 2014 voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot "Beste uit de test". Ook Centraal Beheer Achmea, Nationale Nederlanden en Univé Optimaal kregen in 2014 dit predikaat.
In november 2014 werden Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, IAK en London "Beste uit de test". In november werd vooral gekeken naar de vrije advocaatkeus en de maximum vergoeding voor advocaatkosten.
Beste koop
Tot "Beste koop" (niet de allerbeste verzekering maar wel de beste prijs/kwaliteit-verhouding) werd uitgeroepen Univé Budget .
LET OP: In juli/augustus 2017 publiceerde de Consumentenbond een nieuwe test van rechtsbijstandverzekeraars. De TOP 10 is nu: Lancyr, Centraal Beheer, Anker, Inshared, Verzekeruzelf.nl, DAS, Nationale Nederlanden, Aon, Arag Prorecht en ASR.
Al deze verzekeraars scoren een cijfer tussen de 7,4 en 7,8.
In dit onderzoek van 2017 is er géén "beste koop".
Wij zijn op dit moment bezig om de website aan te passen aan dit laatste onderzoek.
website
alleenstaanden€ 195
gezin€ 217
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
Premies bij eigen bijdrage € 350.
Nu extra lage premie bij hogere eigen bijdrage (€ 600)!
alleenstaanden€ 147
gezin€ 163
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 254
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 203
gezin€ 243
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
Optimaal polis
alleenstaanden€ 176
gezin€ 235
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSUR
website
Budget polis
alleenstaanden€ 122
gezin€ 163
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSUR
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.).
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.