RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Erfrecht

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor erfrecht.

Erfrecht

Bijna alle verzekeraars geven dekking voor geschillen rondom erfenissen (maar wel alleen als de "erflater" is overleden terwijl de rechtsbijstandverzekering al liep).
Bij Inshared valt deze dekking niet in de basisverzekering maar in de module Familie en vermogen.
Er zijn forse verschillen wat betreft de maximale vergoeding.

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor familierecht (erfrecht)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
InsharedFamilie en vermogen
LancyrConsument
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 5.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alle andere geschillen zijn in deze landen verzekerd. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
InsharedNederland
LancyrDat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
VerzekeruzelfNederland

Polisteksten familierecht (erfrecht)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorFamilierecht, Erfrecht
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alle andere geschillen zijn in deze landen verzekerd. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met een erfenis. • Alleen als de overledene na de ingangsdatum van deze verzekering is overleden.
Niet verzekerd:
zie bij wel verzekerd

Inshared
dekking voorFamilierecht, Erfrecht
in moduleFamilie en vermogen
maximale vergoeding€ 5.000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Over een erfenis
Let op! U krijgt alleen hulp als de persoon die de erfenis nalaat is overleden tijdens de looptijd van deze verzekering.
Niet verzekerd:
n.v.t.

Lancyr
dekking voorFamilierecht, Erfrecht
in moduleConsument
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedDat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
Wel verzekerd (conflicten over):

Heeft u een conflict over een erfenis en is degene die de erfenis nalaat overleden tijdens de looptijd van deze verzekering? Dan verleent SRK u rechtsbijstand.
Dat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.

Niet verzekerd:
-

Verzekeruzelf
dekking voorFamilierecht, Erfrecht
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict over een erfenis.
Niet verzekerd:
Als de persoon die de erfenis nalaat is overleden voor de begindatum van de verzekering.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.