RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Overig arbeidsrecht

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor overig arbeidsrecht.

Overig arbeidsrecht

Voorbeelden
Met "overig arbeidrecht" bedoelen we kwesties die wel te maken hebben met jouw werk, maar die niet gaan over ontslag of de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Denk aan zaken als ongevallen op het werk, beroepsziektes, secundaire arbeidsvoorwaarden die niet in het arbeidscontract staan, enzovoorts.
Dekking
Bij Inshared is alles gedekt wat iets te maken heeft met jouw werk. Dat is dus een uitgebreide dekking. Bij Lancyr is de dekking iets preciezer omschreven en in de praktijk betekent dat dat de dekking iets minder uitgebreid is.
Maximale vergoeding
De maximale vergoedingen verschillen per verzekeraar.
Dekkingsgebied
Werk je in het buitenland, dan is ook het dekkingsgebied belangrijk. Het dekkinggebied is bij de meeste verzekeraars de hele Europese Unie (en soms nog iets uitgebreider).

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor arbeid, inkomen (overig arbeidsrecht)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaWerk en inkomen
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrWerk en Inkomen
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ Zie de andere rubrieken Arbeid en inkomen

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd.
InsharedEuropese Unie
LancyrU kunt een beroep doen op deze dekking in alle landen van de Europese Unie. SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.
VerzekeruzelfZie de andere rubrieken Arbeid en inkomen

Polisteksten arbeid, inkomen (overig arbeidsrecht)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorArbeid, inkomen, Overig arbeidsrecht
in moduleWerk en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil over een arbeidsovereenkomst. • Bijvoorbeeld over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Een verzekerde heeft een geschil over zijn aanstelling als ambtenaar. • Bijvoorbeeld over het beëindigen van zijn aanstelling als ambtenaar. Een verzekerde heeft een geschil over zijn inkomen in loondienst. • Bijvoorbeeld over salaris. Een verzekerde heeft een geschil over zijn stageovereenkomst. • Alleen geschillen met het stagebedrijf. Een verzekerde heeft een geschil over lichamelijke of psychische schade. • Alleen schade die de verzekerde opliep in loondienst tijdens werktijd. - Bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval. Een verzekerde is bestuurder van het bedrijf waar hij een geschil mee heeft. • Alleen geschillen over arbeidsrecht zijn verzekerd. • Aandeelhouders benoemden de verzekerde tot bestuurder. Iemand of een bedrijf vindt dat een verzekerde in loondienst beroepsregels heeft overtreden. • En die persoon begint een tuchtzaak tegen de verzekerde. - Of een klachtenprocedure. Een verzekerde wil weten of zijn arbeidsovereenkomst wel of niet klopt met de wet. • De verzekerde krijgt dan alleen 1 keer juridisch advies.
Een verzekerde heeft een geschil over een beloning die niet bij het normale salaris hoort. • En deze beloning hoort wel bij de arbeidsovereenkomst. • Of deze beloning hoort bij een eerdere arbeidsovereenkomst die u had met een werkgever
Niet verzekerd:

Inshared
dekking voorArbeid, inkomen, Overig arbeidsrecht
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Die te maken hebben met uw werk in loondienst of als ambtenaar.
Niet verzekerd:
Als u beroepsmatig werkt als bestuurder van een rechtspersoon.

Lancyr
dekking voorArbeid, inkomen, Overig arbeidsrecht
in moduleWerk en Inkomen
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedU kunt een beroep doen op deze dekking in alle landen van de Europese Unie. SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.
Wel verzekerd (conflicten over):

SRK verleent u rechtsbijstand bij conflicten die verband houden met of voortvloeien uit:
- uw arbeidsovereenkomst;
- uw aanstelling als ambtenaar;
- de rechtspositie die bij deze arbeidsovereenkomst of aanstelling hoort.
Het gaat hier bijvoorbeeld om conflicten over ontslag, salaris of andere arbeidsvoorwaarden.

Niet verzekerd:

SRK verleent u geen rechtsbijstand:
- als u bestuurder bent of was van een bedrijf of andere organisatie (een rechtspersoon). Hieronder vallen bijvoorbeeld een statutair directeur, een lid van de raad van bestuur, een lid van de raad van beheer of een bestuurslid van een stichting;
- als bij het conflict bepalingen meespelen die staan in een overeenkomst met medeaandeelhouders.

Verzekeruzelf
dekking voorArbeid, inkomen, Overig arbeidsrecht
in moduleBasis
maximale vergoeding€ Zie de andere rubrieken Arbeid en inkomen
dekkingsgebiedZie de andere rubrieken Arbeid en inkomen
Wel verzekerd (conflicten over):
Zie de andere rubrieken Arbeid en inkomen
Niet verzekerd:
Zie de andere rubrieken Arbeid en inkomen

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.