RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Overig familierecht

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor overig familierecht.

Overig familierecht

Het gaat hier niet over echtscheiding, alimentatie en erfrecht. Zie daarvoor de aparte pagina's.
Bij "overig familierecht" moet je denken aan geschillen rondom afstamming, naam, geboorte, erkenning van een kind, ondercuratelestelling en dergelijke.
Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen is er normale, volledige, dekking.
Ook hier zien we forse verschillen in de maximale vergoedingen.

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor familierecht (overig familierecht)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
InsharedFamilie en vermogen
LancyrConsument
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 5.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer Achmea
InsharedNederland
LancyrU krijgt alleen rechtsbijstand voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
VerzekeruzelfNederland

Polisteksten familierecht (overig familierecht)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorFamilierecht, Overig familierecht
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebied
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met personen- of familierecht.
Niet verzekerd:
Zie uitsluitingen bij alimentatie, echtscheiding, enz.

Inshared
dekking voorFamilierecht, Overig familierecht
in moduleFamilie en vermogen
maximale vergoeding€ 5.000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):

Die te maken hebben met u als individu en de verhouding tussen u en uw kinderen (of adoptie-, stief- en pleegkinderen). Bijvoorbeeld conflicten over:
• uw naam;
• het erkennen van kinderen;
• betaling van alimentatie voor uw kinderen;
• onder curatele stellen en bewindsvoering.

Niet verzekerd:

Bij conflicten over:
• echtscheiding;
• het beëindigen van een (geregistreerd) partnerschap;
• het betalen van alimentatie aan uw ex-partner of alimentatie die uw ex-partner aan u moet betalen.

Lancyr
dekking voorFamilierecht, Overig familierecht
in moduleConsument
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedU krijgt alleen rechtsbijstand voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
Wel verzekerd (conflicten over):

SRK verleent u rechtsbijstand als u een conflict heeft dat te maken heeft met uw persoonlijke staat, uw persoonlijke bevoegdheden of met uw familiebetrekkingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld conflicten over naamswijzigingen, adopties, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, curatele en bewind. U krijgt alleen rechtsbijstand voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.

Niet verzekerd:
SRK verleent u geen rechtsbijstand als uw conflict verband houdt met of voortvloeit uit:
- uw echtscheiding, de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap of
– als u ongetrouwd met iemand samenwoonde
– de beslissing om apart te gaan wonen;
- de financiële verplichtingen die horen bij de beëindiging van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
- verplichtingen tot levensonderhoud

Verzekeruzelf
dekking voorFamilierecht, Overig familierecht
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict dat te maken heeft met u als persoon. Of met de verhouding tussen u en uw gezinsleden.
Niet verzekerd:
Bij een conflict over echtscheiding, geregistreerd partnerschap en beëindiging van een bij een notaris gesloten samenlevingsovereenkomst. Wel heeft u recht op echtscheidingsmediation.
Bij een conflict over het eigendom, beheer en de verdeling van het vermogen. Dit kan te maken hebben met een huwelijk, samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap.
Bij een conflict over alimentatie of verplichtingen voor levensonderhoud, ouderlijk gezag of omgangsregelingen met (klein)kinderen.
Bij een conflict over een zogenoemde ‘rechterlijke voorziening zonder tegenpartij’. Bijvoorbeeld adoptie, het erkennen van kinderen, het veranderen van een naam mentorschap, onder curatele stellen en onder bewind stellen, voogdij of het opstellen van huwelijkse voorwaarden. En bij alle conflicten met curators, bewindvoerders en mentors.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.