RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Schade aan eigendommen

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor schade aan eigendommen

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor schade en letsel (buiten het verkeer) (schade aan eigendommen)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrConsument
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaWereld
InsharedEuropese Unie
LancyrDat geldt voor zaken in alle landen van de wereld.
VerzekeruzelfEuropa en de niet Europese landen die aan de Middellandse Zee liggen

Polisteksten schade en letsel (buiten het verkeer) (schade aan eigendommen)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorSchade en letsel (buiten het verkeer), Schade aan eigendommen
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil over schade die veroorzaakt is door een onrechtmatige daad. • De verzekerde wil dat de ander deze schade betaalt. - Omdat hij vindt dat de ander deze schade veroorzaakt heeft. • Een ander wil dat de verzekerde deze schade betaalt. - Omdat hij vindt dat de verzekerde deze schade veroorzaakt heeft. - En de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade niet.
Niet verzekerd:
Geschillen die te maken hebben met schade die een verzekerde opliep. • In het verkeer. • Bij werk in loondienst. Geschillen die te maken hebben met een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf. • Wel verzekerd als hierdoor iemand is overleden of gewond is geraakt. Geschillen waarbij een verzekerde samen met anderen moet betalen voor de schade. • Alleen als die groep personen samen aansprakelijk is voor het hele schadebedrag. • En alleen als iemand uit die groep eist dat de verzekerde het hele schadebedrag betaalt.

Inshared
dekking voorSchade en letsel (buiten het verkeer), Schade aan eigendommen
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):

Die ontstaan omdat iemand van u schadevergoeding wil hebben.
Let op!
Voor deze conflicten hebt u meestal een aansprakelijkheidsverzekering. Hebt u die en neemt uw aansprakelijkheids-verzekeraar uw zaak niet behandeling? Alleen dan krijgt u hulp via uw rechtsbijstand-verzekering.
Krijgt u in deze conflicten hulp van ons? En start uw tegenpartij een procedure? Dan krijgt u vanaf dat moment geen hulp meer.
Krijgt u geen hulp van de rechtshulporganisatie? En oordeelt de rechter later dat u niet onrechtmatig hebt gehandeld? Dan vergoedt de rechtshulporganisatie alsnog de noodzakelijke en redelijke kosten van rechtsbijstand door een advocaat tot maximaal het kostenmaximum.

Niet verzekerd:
Als u de schade opzettelijk hebt toegebracht. Als het conflict gaat over schade die is toegebracht met een voer- of vaartuig.

Lancyr
dekking voorSchade en letsel (buiten het verkeer), Schade aan eigendommen
in moduleConsument
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedDat geldt voor zaken in alle landen van de wereld.
Wel verzekerd (conflicten over):
Heeft iemand u op een onwettige of onbehoorlijke manier schade toegebracht, dan spreken we van een onrechtmatige daad. In dat geval helpt SRK u om een schadevergoeding te eisen. Dat geldt voor zaken in alle landen van de wereld. SRK hanteert hierbij het recht dat in het betreffende land geldt.
Niet verzekerd:
SRK verleent u geen rechtsbijstand als:
- uw schade verband houdt met een contract dat u heeft afgesloten;
- uw conflict uitsluitend gaat om een sociale verzekering. U krijgt wel rechtsbijstand als de sociale verzekering een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van uw schade.

Verzekeruzelf
dekking voorSchade en letsel (buiten het verkeer), Schade aan eigendommen
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)
dekkingsgebiedEuropa en de niet Europese landen die aan de Middellandse Zee liggen
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict dat is ontstaan omdat iemand anders een onrechtmatige daad heeft begaan. U wilt daarom schadevergoeding van die persoon.
Niet verzekerd:
n.v.t.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.