RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Zelf veroorzaakte schade

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor zelf veroorzaakte schade

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor schade en letsel (buiten het verkeer) (zelf veroorzaakte schade)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrConsument
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaWereld
InsharedEuropa en landen rond de Middellandse Zee.
LancyrDat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
VerzekeruzelfEuropese Unie

Polisteksten schade en letsel (buiten het verkeer) (zelf veroorzaakte schade)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorSchade en letsel (buiten het verkeer), Zelf veroorzaakte schade
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil over schade die veroorzaakt is door een onrechtmatige daad. • De verzekerde wil dat de ander deze schade betaalt. - Omdat hij vindt dat de ander deze schade veroorzaakt heeft. • Een ander wil dat de verzekerde deze schade betaalt. - Omdat hij vindt dat de verzekerde deze schade veroorzaakt heeft. - En de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade niet.
Niet verzekerd:
Geschillen die te maken hebben met schade die een verzekerde opliep. • In het verkeer. • Bij werk in loondienst. Geschillen die te maken hebben met een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf. • Wel verzekerd als hierdoor iemand is overleden of gewond is geraakt. Geschillen waarbij een verzekerde samen met anderen moet betalen voor de schade. • Alleen als die groep personen samen aansprakelijk is voor het hele schadebedrag. • En alleen als iemand uit die groep eist dat de verzekerde het hele schadebedrag betaalt.

Inshared
dekking voorSchade en letsel (buiten het verkeer), Zelf veroorzaakte schade
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropa en landen rond de Middellandse Zee.
Wel verzekerd (conflicten over):
Over schade (niet letsel) die anderen buiten het verkeer hebben toegebracht aan u in persoon of aan uw persoonlijke eigendommen.
Niet verzekerd:
Als een ander u schade toebrengt door een ongeval. Let op! U krijgt wel hulp als u het onderdeel Rechtshulp ongeval hebt meeverzekerd.

Lancyr
dekking voorSchade en letsel (buiten het verkeer), Zelf veroorzaakte schade
in moduleConsument
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedDat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
Wel verzekerd (conflicten over):
Eist iemand een schadevergoeding van u omdat u volgens hem onrechtmatig heeft gehandeld? Dan helpt SRK u om u hiertegen te verweren. Dat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
Niet verzekerd:
SRK verleent u geen rechtsbijstand als u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft afgesloten en deze zaak onder de dekking van die verzekering valt. Valt de zaak niet onder de dekking? Dan helpt SRK u wel, tenzij uw aansprakelijkheidsverzekeraar uw zaak niet wil behandelen vanwege opzet of seksuele gedragingen.

Verzekeruzelf
dekking voorSchade en letsel (buiten het verkeer), Zelf veroorzaakte schade
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict dat is ontstaan omdat u een onrechtmatige daad heeft begaan. Daarom wil iemand schadevergoeding van u. U heeft recht op juridische hulp totdat een rechtszaak tegen u wordt gestart.
We vergoeden de redelijke kosten van juridische hulp bij uw rechtszaak wel achteraf, als de rechter heeft bepaald dat uw gedrag niet onrechtmatig was.
Niet verzekerd:
Als een andere verzekering, bijvoorbeeld uw aansprakelijkheidsverzekering, hiervoor dekking geeft.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.