RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Strafrecht, misdrijven en overtredingen

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor strafrecht (misdrijven en overtredingen)

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor strafrecht (misdrijven en overtredingen)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaBasis
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrConsument
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ Europa en landen rond de Middellandse Zee: € 50.000 Rest van de wereld: € 5.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaWereld
InsharedWereld
LancyrDat geldt voor zaken in alle landen van de wereld. SRK hanteert hierbij het recht dat in het betreffende land geldt.
VerzekeruzelfEuropese Unie

Polisteksten strafrecht (misdrijven en overtredingen)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorStrafrecht, Misdrijven en overtredingen
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde wordt verdacht van een verkeersovertreding of een verkeersmisdrijf. • Alleen verzekerd als daardoor iemand gewond is geraakt of is overleden. • Niet verzekerd als de verzekerde ook van een andere overtreding of misdrijf verdacht wordt. - Bijvoorbeeld te veel alcohol drinken. Een verzekerde wordt verdacht van een ander strafbaar feit. • Achmea Rechtsbijstand betaalt alleen de kosten van rechtsbijstand achteraf. - Alleen bij definitieve vrijspraak. - Alleen bij ontslag van rechtsvervolging. - De rechter besluit u niet langer te vervolgen. - Alleen bij seponering. - De officier van justitie besluit u niet te vervolgen. De verzekerde moet dit binnen 14 dagen na de uitspraak melden bij Achmea Rechtsbijstand. Een verzekerde is een getuige in een strafzaak. Een verzekerde moet een borgsom betalen in het buitenland. • Achmea Rechtsbijstand schiet deze borgsom voor tot € 50.000,-. • Alleen aan een buitenlandse overheid. • De verzekerde betaalt de borgsom binnen 2 jaar terug.
Niet verzekerd:
zie bij wel verzekerd

Inshared
dekking voorStrafrecht, Misdrijven en overtredingen
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ Europa en landen rond de Middellandse Zee: € 50.000 Rest van de wereld: € 5.000
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd (conflicten over):
Over strafrechtelijke vervolging.
Niet verzekerd:

Als u wordt verweten dat u als verkeersdeelnemer een overtreding of misdrijf hebt gepleegd.
Let op!
U krijgt wel hulp als verkeersdeelnemer als u het onderdeel Rechtshulp ongeval hebt meeverzekerd.
Als u bewust de wet hebt overtreden.
Als u wordt verweten dat u opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd.
Als u de strafzaak of de boete administratief kan afdoen.
In tuchtzaken.
Let op!
Als achteraf komt vast te staan dat u niet bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, dan vergoedt de rechtshulp-organisatie de kosten van een strafzaak wel. Het moet dan gaan om kosten van een advocaat die nodig waren voor uw verdediging in de strafzaak.

Lancyr
dekking voorStrafrecht, Misdrijven en overtredingen
in moduleConsument
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedDat geldt voor zaken in alle landen van de wereld. SRK hanteert hierbij het recht dat in het betreffende land geldt.
Wel verzekerd (conflicten over):
Als u als verdachte bent gedagvaard in een strafzaak, biedt SRK u rechtsbijstand tijdens de strafprocedure. Dat geldt voor zaken in alle landen van de wereld. SRK hanteert hierbij het recht dat in het betreffende land geldt.
Niet verzekerd:
SRK verleent u geen rechtsbijstand:
- in de fase die aan de dagvaarding vooraf gaat;
- als u een voorstel heeft gehad om een geldsom te betalen of een taakstraf uit te voeren, met het doel om verdere strafvervolging te voorkomen;
- als u een HALT-procedure kunt doorlopen om verdere strafvervolging te voorkomen;
- als u een administratieve straf krijgt in de vorm van een boete;
- als u (mede) wordt beschuldigd van een strafbaar feit dat u met opzet heeft gepleegd (een opzetdelict).

Verzekeruzelf
dekking voorStrafrecht, Misdrijven en overtredingen
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Strafrecht algemeen
Niet verzekerd:
Als u verdacht wordt van strafbare feiten. U leest dit in afspraak 10 'Heeft u recht op juridische hulp bij strafbare feiten?'.
Als u bewust de wet heeft overtreden.
Als u expres een misdrijf heeft gepleegd.
Als u de strafzaak of boete administratief kunt afhandelen.
Komt achteraf vast te staan dat u niet bewust de wet heeft overtreden of expres een misdrijf heeft gepleegd? U bent onherroepelijk vrijgesproken? Door de rechter ontslagen van rechtsvervolging of de zaak is geseponeerd? Dan worden de kosten van een strafzaak alsnog vergoed tot een maximum van € 27.500. Het moet dan gaan om redelijke kosten van een advocaat voor uw verdediging in de strafzaak.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.