RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Uitkeringen, sociale zekerheid

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor geschillen over uitkeringen en sociale zekerheid.

Uitkeringen en sociale zekerheid

Voorbeelden
Let op het verschil tussen sociale verzekeringen (zoals WW, WOA, enzovoorts) en sociale voorzieningen (zoals de bijstand). Bij de meeste verzekeraars zijn die trouwens beide gedekt.
Dekking
De meeste verzekeraars hebben geen uitsluitingen op dit punt, zodat alles gedekt is.
Dekkingsgebied
Werk je in het buitenland, dan is ook het dekkingsgebied belangrijk. Het dekkinggebied is bij de meeste verzekeraars de hele Europese Unie (maar soms ook uitgebreider of beperkter).

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor arbeid, inkomen (uitkeringen, sociale zekerheid)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaWerk en inkomen
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrWerk en Inkomen
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 50.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd.
InsharedEuropese Unie
LancyrU kunt een beroep doen op deze dekking in alle landen van de Europese Unie. SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.
VerzekeruzelfEuropese Unie

Polisteksten arbeid, inkomen (uitkeringen, sociale zekerheid)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorArbeid, inkomen, Uitkeringen, sociale zekerheid
in moduleWerk en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil over sociale verzekeringen of sociale voorzieningen. • Bijvoorbeeld over een uitkering. • Bijvoorbeeld over kinderbijslag. • Bijvoorbeeld over een Persoonsgebonden Budget.
Een verzekerde heeft een geschil met de Dienst Uitvoering Onderwijs over studiefinanciering.
Een verzekerde heeft een geschil over een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Niet verzekerd:

Inshared
dekking voorArbeid, inkomen, Uitkeringen, sociale zekerheid
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Over uw recht op een uitkering op grond van sociale zekerheidswetten.
Niet verzekerd:
n.v.t.

Lancyr
dekking voorArbeid, inkomen, Uitkeringen, sociale zekerheid
in moduleWerk en Inkomen
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedU kunt een beroep doen op deze dekking in alle landen van de Europese Unie. SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.
Wel verzekerd (conflicten over):

SRK verleent u rechtsbijstand bij conflicten die verband houden met of voortvloeien uit:
- uw recht op een uitkering of voorziening op grond van een sociale verzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- de hoogte van deze uitkering of voorziening.

Niet verzekerd:

Verzekeruzelf
dekking voorArbeid, inkomen, Uitkeringen, sociale zekerheid
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten (maar wel binnen dekkingsgebied)
dekkingsgebiedEuropese Unie
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict over uw sociale uitkering of voorziening van een uitkeringsinstantie.
Niet verzekerd:
n.v.t.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.