RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Verkeersmisdrijven en verkeersovertredingen

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor verkeersstrafrecht (misdrijven en overtredingen)

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor verkeer (strafzaken in het verkeer)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaVerkeer en medisch
InsharedOngeval
LancyrVerkeer
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ Europa en landen rond de Middellandse Zee: € 50.000 Rest van de wereld: € 5.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaVerkeer: wereld; Medisch: Europese Unie, Zwirserland en Noorwegen
InsharedWereld
Lancyr

SRK verleent u voor strafzaken rechtsbijstand in alle landen van de wereld. Dit geldt echter niet als het gaat om een verkeersovertreding en/of verkeersmisdrijf waarbij u zelf een motorrijtuig bestuurde. In dat geval verleent u SRK u alleen rechtsbijstand in:
- de landen die behoren tot de Europese Economische
Ruimte; en
- de landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept.
SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.

VerzekeruzelfWereld

Polisteksten verkeer (strafzaken in het verkeer)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorVerkeer, Strafzaken in het verkeer
in moduleVerkeer en medisch
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedVerkeer: wereld; Medisch: Europese Unie, Zwirserland en Noorwegen
Wel verzekerd (conflicten over):
Niet gedekt
Niet verzekerd:
Geschillen die te maken hebben met een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf. • Wel verzekerd als hierdoor iemand is overleden of gewond is geraakt.

Inshared
dekking voorVerkeer, Strafzaken in het verkeer
in moduleOngeval
maximale vergoeding€ Europa en landen rond de Middellandse Zee: € 50.000 Rest van de wereld: € 5.000
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd (conflicten over):
Over strafrechtelijke vervolging binnen of buiten het verkeer en bij verkeersboetes Ook de bestuurder en de inzittenden die met uw toestemming in uw voer- of vaartuig (mee)reizen krijgen hulp. De bestuurder moet dan wel bevoegd zijn om het voer- of vaartuig te besturen.
Niet verzekerd:
Als u bewust de wet hebt overtreden Als u wordt verweten dat u opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd Als u de strafzaak of de boete administratief kan afdoen In tuchtzaken Let op! Als achteraf komt vast te staan dat u niet bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, dan vergoedt de rechtshulporganisatie de kosten van een strafzaak wel. Het moet dan gaan om kosten van een advocaat die nodig waren voor uw verdediging in de strafzaak.

Lancyr
dekking voorVerkeer, Strafzaken in het verkeer
in moduleVerkeer
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebied

SRK verleent u voor strafzaken rechtsbijstand in alle landen van de wereld. Dit geldt echter niet als het gaat om een verkeersovertreding en/of verkeersmisdrijf waarbij u zelf een motorrijtuig bestuurde. In dat geval verleent u SRK u alleen rechtsbijstand in:
- de landen die behoren tot de Europese Economische
Ruimte; en
- de landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept.
SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.

Wel verzekerd (conflicten over):
Bent u in een strafzaak gedagvaard als verdachte van een verkeersovertreding en/of verkeersmisdrijf? Dan biedt SRK u rechtsbijstand tijdens de strafprocedure.
Niet verzekerd:

SRK verleent u geen rechtsbijstand:
- in de fase die aan de dagvaarding vooraf gaat;
- als u een voorstel heeft gehad om een geldsom te betalen of een taakstraf uit te voeren, met het doel om verdere strafvervolging te voorkomen;
- als u een HALT-procedure kunt doorlopen om verdere strafvervolging te voorkomen;
- als u een administratieve straf krijgt in de vorm van een boete;
- als u (mede) wordt beschuldigd van een strafbaar feit dat u met opzet heeft gepleegd (een opzetdelict);
- als u (mede) wordt verdacht van een snelheidsovertreding.

Verzekeruzelf
dekking voorVerkeer, Strafzaken in het verkeer
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd (conflicten over):
Fout van u en strafrecht
Niet verzekerd:
Als u bewust de wet heeft overtreden.
Als u wordt verweten dat u expres een misdrijf heeft gepleegd.
Als u de strafzaak of boete administratief kunt afhandelen.
Komt achteraf vast te staan dat u niet bewust de wet heeft overtreden of expres een misdrijf heeft gepleegd? U bent onherroepelijk vrijgesproken? Door de rechter ontslagen van rechtsvervolging of de zaak is geseponeerd? Dan worden de kosten van een strafzaak alsnog vergoed tot een maximum van € 27.500. Het moet dan gaan om redelijke kosten van een advocaat voor uw verdediging in de strafzaak.
Bij een conflict over uw deelname aan het verkeer.
Als u te hard heeft gereden.
Als u oefent voor of deelneemt aan snelheids- of behendigheidsevenementen.
Als u medicijnen, alcohol, drugs of andere middelen heeft gebruikt die invloed hebben op uw rijvaardigheid. U bent verplicht om mee te werken aan een test om dit vast te stellen. Weigert u dit? Dan heeft u geen recht op rechtshulp.
Als u de geldende regels heeft overtreden. Tenzij u kunt aantonen dat u niet op de hoogte was of kon zijn van de geldende regels. Komt achteraf vast te staan dat u niet bewust de wet heeft overtreden of expres een misdrijf heeft gepleegd? U bent onherroepelijk vrijgesproken? Door de rechter ontslagen van rechtsvervolging of de zaak is geseponeerd? Dan worden de kosten van een strafzaak alsnog vergoed tot een maximum van € 27.500. Het moet dan gaan om redelijke kosten van een advocaat voor uw verdediging in de strafzaak.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.