RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Schade en letsel in het verkeer

We vergelijken de rechtsbijstandverzekeringen van DAS, Centraal Beheer Achmea, en Univé (Optimaal).
(Nationale Nederlanden en Univé Budget zijn nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor geschillen over verkeersschade en letsel in het verkeer

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor verkeer (schade en letsel in het verkeer)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaVerkeer en medisch
DASBasis
Univé (Optimaal)Motorvoertuigen

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
DAS€ 5.000 (wereld). Europa en landen rond de Middellandse Zee: onbeperkt.
Univé (Optimaal)€ 50.000

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaWereld
DASWereld
Univé (Optimaal)Europa inclusief Turkije en Rusland. Maar niet in Kosovo en de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Iran, Israël, Libanon, Marokko, en Tunesië.

Polisteksten verkeer (schade en letsel in het verkeer)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorVerkeer, Schade en letsel in het verkeer
in moduleVerkeer en medisch
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd
De verzekering verleent uitsluitend dekking voor rechtsbijstand bij:
 • Het verhalen van schade als gevolg van een verkeersongeval
 • Geschillen over sleep- of vervoersovereenkomsten van een (motor)rijtuig en/of (lucht)vaartuig van verzekerde
 • Geschillen over onderhoud en/of reparatie van een (motor)rijtuig van verzekerde door een bij de BOVAG of FOCWA aangesloten bedrijf of een in het buitenland gevestigd bedrijf
 • Geschillen over onderhoud en reparatie van een (lucht)vaartuig van verzekerde door een officiële dealer
 • Geschillen over beslaglegging van het (motor)rijtuig en/of (lucht)vaartuig van verzekerde buiten een strafrechtelijke procedure
 • Geschillen over ongeldigverklaring en/of invordering van het rij- , vaar- , of registratiebewijs van verzekerde buiten een strafrechtelijke procedure
 • Het terugvorderen van het gestolen (motor)rijtuig en/of (lucht)vaartuig van verzekerde.
Niet verzekerd
Geen rechtsbijstand, maar wel advies:
De verzekering geeft recht op juridisch advies bij:
 • Geschillen over onderhoud en/of reparatie van een motorrijtuig van verzekerde door een in Nederland gevestigd, niet bij de BOVAG of FOCWA aangesloten bedrijf

Bijzondere uitsluitingen:
Naast de geschillen genoemd in de ‘Uitsluitingen’, verleent de verzekering geen dekking voor rechtsbijstand bij geschillen in verband met:
 • De aan- en verkoop van een (motor)rijtuig of (lucht)vaartuig
 • Deelname aan snelheids- of behendigheidsritten
 • Een ongeval waarbij een wettelijk onbevoegde gemachtigde het voertuig van verzekerde bestuurde, indien verzekerde (redelijkerwijs) op de hoogte van de wettelijke onbevoegdheid was of kon zijn
 • Schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder van het (motor)rijtuig of (lucht)vaartuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat het besturen daarvan hem door de wet of de overheid is of zou zijn verboden.

DAS
dekking voorVerkeer, Schade en letsel in het verkeer
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 5.000 (wereld). Europa en landen rond de Middellandse Zee: onbeperkt.
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd
Geschillen over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer).
Niet verzekerd
Als u een voertuig of vaartuig hebt bestuurd zonder dat u daarvoor bevoegd was.

Univé (Optimaal)
dekking voorVerkeer, Schade en letsel in het verkeer
in moduleMotorvoertuigen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedEuropa inclusief Turkije en Rusland. Maar niet in Kosovo en de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Iran, Israël, Libanon, Marokko, en Tunesië.
Wel verzekerd
We helpen u bij conflicten over het verhalen van schade aan uw motorrijtuig en aan uw spullen. Dit geldt als ze in of op uw motorrijtuig liggen.
(letselschade is al verzekerd in de Basismodule Consument en Wonen.
Niet verzekerd
Niet particulier gebruik, verhuur, en diverse andere uitsluitingen (zie polis)

Beste uit de test
De rechtsbijstandverzekering van DAS is door de Consumentenbond in mei 2014 voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot "Beste uit de test". Ook Centraal Beheer Achmea, Nationale Nederlanden en Univé Optimaal kregen in 2014 dit predikaat.
In november 2014 werden Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, IAK en London "Beste uit de test". In november werd vooral gekeken naar de vrije advocaatkeus en de maximum vergoeding voor advocaatkosten.
Beste koop
Tot "Beste koop" (niet de allerbeste verzekering maar wel de beste prijs/kwaliteit-verhouding) werd uitgeroepen Univé Budget .
LET OP: In juli/augustus 2017 publiceerde de Consumentenbond een nieuwe test van rechtsbijstandverzekeraars. De TOP 10 is nu: Lancyr, Centraal Beheer, Anker, Inshared, Verzekeruzelf.nl, DAS, Nationale Nederlanden, Aon, Arag Prorecht en ASR.
Al deze verzekeraars scoren een cijfer tussen de 7,4 en 7,8.
In dit onderzoek van 2017 is er géén "beste koop".
Wij zijn op dit moment bezig om de website aan te passen aan dit laatste onderzoek.
website
alleenstaanden€ 195
gezin€ 217
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
Premies bij eigen bijdrage € 350.
Nu extra lage premie bij hogere eigen bijdrage (€ 600)!
alleenstaanden€ 147
gezin€ 163
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 254
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 203
gezin€ 243
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
Optimaal polis
alleenstaanden€ 176
gezin€ 235
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSUR
website
Budget polis
alleenstaanden€ 122
gezin€ 163
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSUR
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.).
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.