RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Schade en letsel in het verkeer

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor geschillen over verkeersschade en letsel in het verkeer

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor verkeer (schade en letsel in het verkeer)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaVerkeer en medisch
InsharedOngeval
LancyrVerkeer
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ Europa en landen rond de Middellandse Zee: € 50.000 Rest van de wereld: € 5.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaVerkeer: wereld; Medisch: Europese Unie, Zwirserland en Noorwegen
InsharedWereld
Lancyr

SRK verleent u in bovenstaande gevallen rechtsbijstand in alle landen van de wereld. Dit geldt echter niet als het gaat om een verkeersongeval waarbij u zelf een motorrijtuig bestuurde. In dat geval verleent SRK u alleen rechtsbijstand in:
- de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte; en
- de landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept.
SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.

VerzekeruzelfWereld

Polisteksten verkeer (schade en letsel in het verkeer)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorVerkeer, Schade en letsel in het verkeer
in moduleVerkeer en medisch
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedVerkeer: wereld; Medisch: Europese Unie, Zwirserland en Noorwegen
Wel verzekerd (conflicten over):
In welke situaties zijn geschillen verzekerd - Verkeer? Een verzekerde heeft een ongeluk gehad in het verkeer • En de verzekerde wil dat iemand anders zijn schade betaalt. • Bijvoorbeeld schade aan zijn auto. • Bijvoorbeeld schade doordat de verzekerde gewond is geraakt. Een verzekerde heeft een geschil met een garagebedrijf over onderhoud of reparatie van zijn motorrijtuig. • Alleen verzekerd als het garagebedrijf in Nederland is aangesloten bij BOVAG of FOCWA. - Is het garagebedrijf niet aangesloten? Dan krijgt de verzekerde 1 keer juridisch advies. Een verzekerde heeft een geschil over onderhoud of reparatie van zijn vaartuig of luchtvaartuig. • Alleen verzekerd als de reparateur een officiële dealer is. Een verzekerde heeft een geschil omdat iemand beslag heeft gelegd. • Op zijn motorrijtuig. • Op zijn vaartuig. • Op zijn luchtvaartuig. • Niet verzekerd als de verzekerde verdacht wordt van een strafbaar feit. Een verzekerde heeft een geschil over een overeenkomst over slepen of vervoeren. • Van zijn motorrijtuig. • Van zijn vaartuig • Van zijn luchtvaartuig. Een verzekerde heeft een geschil omdat hij zijn rijbewijs, vaarbewijs of registratiebewijs moet inleveren. • Niet verzekerd als de verzekerde verdacht wordt van een strafbaar feit. Een verzekerde heeft een geschil omdat zijn rijbewijs, vaarbewijs of registratiebewijs ongeldig is verklaard. • Niet verzekerd als de verzekerde verdacht wordt van een strafbaar feit. • Een verzekerde wil zijn gestolen motorijtuig, vaartuig of luchtvaartuig terug krijgen. 9. In welke situaties zijn geschillen verzekerd - Medisch? Een verzekerde heeft lichamelijke of psychische schade geleden. • Door een fout van een ander. • De verzekerde wil dat die ander die schade betaalt. • Bijvoorbeeld schade door een medische behandeling. • Niet verzekerd als deze schade ontstond op het werk of in het verkeer. Een verzekerde heeft lichamelijk of psychische schade geleden door werk dat hij in loondienst deed. • En hij kreeg die lichamelijke of psychische schade pas toen hij al gestopt was met werken. - Bijvoorbeeld: u kreeg klachten toen u al met pensioen was. Een verzekerde heeft een medische tuchtzaak. • Tuchtzaak tegen een erkend ziekenhuis. • Tuchtzaak tegen een erkende arts. • Tuchtzaak tegen een erkende zorgverlener. - Bijvoorbeeld een fysiotherapeut. • Tuchtzaak tegen een erkende zorginstelling. • Alleen als de verzekerde lichamelijke of psychische schade heeft door een fout van een ander. • Om een schadevergoeding van een ander te krijgen.
Niet verzekerd:
Als het motorrijtuig van verzekerde meedoet aan een snelheidswedstrijd. • Bijvoorbeeld een snelheidsrit. • Bijvoorbeeld een behendigheidsrit. Als de bestuurder van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig van de wet niet mocht rijden. • En de verzekerde wist dat dit niet mocht. • En de verzekerde gaf toch toestemming aan de bestuurder. Als de bestuurder van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig alcohol of drugs heeft gebruikt. • Hij heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. • Hij heeft medicijnen gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid. • Hij heeft drugs gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.
Geschillen die te maken hebben met de koop of verkoop van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig.
Geschillen die te maken hebben met een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf.

Inshared
dekking voorVerkeer, Schade en letsel in het verkeer
in moduleOngeval
maximale vergoeding€ Europa en landen rond de Middellandse Zee: € 50.000 Rest van de wereld: € 5.000
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd (conflicten over):
Over ongevalsschade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden die met uw toestemming in uw voer- of vaartuig (mee)reizen krijgen hulp. De bestuurder moet dan wel bevoegd zijn om het voer- of vaartuig te besturen.
Niet verzekerd:
Als u een voertuig of vaartuig hebt bestuurd zonder dat u daarvoor bevoegd was.

Lancyr
dekking voorVerkeer, Schade en letsel in het verkeer
in moduleVerkeer
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebied

SRK verleent u in bovenstaande gevallen rechtsbijstand in alle landen van de wereld. Dit geldt echter niet als het gaat om een verkeersongeval waarbij u zelf een motorrijtuig bestuurde. In dat geval verleent SRK u alleen rechtsbijstand in:
- de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte; en
- de landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept.
SRK behandelt uw zaak volgens het recht dat in het betreffende land geldt.

Wel verzekerd (conflicten over):

SRK verleent u rechtsbijstand als:
- iemand u schade heeft toegebracht bij een verkeersongeval waarbij u zelf deelnam aan het verkeer;
- iemand u schade heeft toegebracht bij een andere gebeurtenis waarbij een motorrijtuig en/of aanhangwagen betrokken was;
- iemand schade heeft toegebracht aan uw motorvoertuig. Juridisch bedoelen we hier een voertuig waarvan u de eigenaar, bezitter of houder bent.
In de laatste twee gevallen moet de schade zijn ontstaan door een gebeurtenis waar u zelf niets aan kon doen (een ‘van buiten komend onheil’).
SRK helpt u in deze gevallen uitsluitend om een schadevergoeding te eisen. Als een ander een schadevergoeding van u eist, verleent SRK u geen rechtsbijstand.

Niet verzekerd:

SRK verleent u geen rechtsbijstand als:
- uw schade verband houdt met een contract of verzekering die u heeft afgesloten. Hieronder valt ook een eventuele cascoverzekering voor uw motorvoertuig;
- uw conflict uitsluitend gaat om een sociale verzekering. U krijgt wel rechtsbijstand als de sociale verzekering een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van uw schade.

Verzekeruzelf
dekking voorVerkeer, Schade en letsel in het verkeer
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500 in Nederland, 7.500 daarbuiten
dekkingsgebiedWereld
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict over uw schade door een verkeersfout van iemand anders.
Niet verzekerd:
Als u wordt vervolgd naar aanleiding van een verkeersovertreding.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.