RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Vrijwilligerswerk

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk

Voorbeelden
Bij de meeste verzekeraars zijn eventuele juridische conflicten bij vrijwilligerswerk verzekerd.
Dekking
Bij Inshared wordt vrijwilligerswerk wel genoemd in de algemene tekst van de polis, maar is niet duidelijk in welke module dit valt. Wij gokken er op dat het binnen de module Consument, wonen en inkomen valt.
Dekkingsgebied
Bij Lancyr Nederland.

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor arbeid, inkomen (vrijwilligerswerk)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
Insharedn.v.t.
LancyrConsument
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ ?
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alle andere geschillen zijn in deze landen verzekerd. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
Inshared?
LancyrDat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
VerzekeruzelfNederland

Polisteksten arbeid, inkomen (vrijwilligerswerk)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorArbeid, inkomen, Vrijwilligerswerk
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn alle landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. • Alle andere geschillen zijn in deze landen verzekerd. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil met een vereniging. • De verzekerde is lid van deze vereniging. • Of de verzekerde wil lid worden van deze vereniging. Een verzekerde is bestuurder van een stichting of vereniging en moet voor schade betalen. • Omdat iemand vindt dat de verzekerde deze schade veroorzaakt heeft. • Alleen als verzekerde geen geld krijgt voor de bestuurdersfunctie. • Niet verzekerd als de verzekerde een bestuurder is van een Vereniging van Eigenaren (VvE).
Niet verzekerd:

Inshared
dekking voorArbeid, inkomen, Vrijwilligerswerk
in modulen.v.t.
maximale vergoeding€ ?
dekkingsgebied?
Wel verzekerd (conflicten over):
Wordt in voorwaarden wel genoemd maar niet nader omschreven
Niet verzekerd:

Lancyr
dekking voorArbeid, inkomen, Vrijwilligerswerk
in moduleConsument
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedDat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
Wel verzekerd (conflicten over):
Heeft u een conflict dat verband houdt met (of voortvloeit uit) uw lidmaatschap van een vrijetijds-, gezelligheids- of sportvereniging? Dan verleent SRK u rechtsbijstand. Dat geldt alleen voor zaken in Nederland. SRK hanteert hierbij het Nederlandse recht.
Niet verzekerd:

SRK verleent u geen rechtsbijstand als:
- u een conflict heeft met een vereniging van eigenaren, huurders, kopers of bewoners van appartementen, huizen of andere onroerende zaken;
- u van de vereniging een vergoeding ontvangt van meer dan € 1500,- (in geld of in natura).

Ook verleent SRK u geen rechtsbijstand als het conflict verband houdt met:
- de onderlinge verhoudingen tussen de bestuurders van de vereniging.

Verzekeruzelf
dekking voorArbeid, inkomen, Vrijwilligerswerk
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict over uw inzet als vrijwilliger.
Niet verzekerd:
Als uw inzet als vrijwilliger een bestuursfunctie is.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.