RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Burenrecht

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina vergelijken we de dekking voor geschillen over wonen, burenrecht.

Welke module moet ik verzekeren om dekking te krijgen voor wonen (burenrecht)?

Modules:
Centraal Beheer AchmeaConsument en wonen
InsharedConsument, wonen en inkomen
LancyrWonen
VerzekeruzelfBasis

Hoe hoog is de maximale vergoeding?

Maximale vergoeding:
Centraal Beheer Achmea€ 50.000
Inshared€ 5.000
Lancyr€ 30.000
Verzekeruzelf€ 27.500

In welke landen is er dekking

Dekkingsgebied:
Centraal Beheer AchmeaIn Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
InsharedNederland
LancyrU kunt alleen een beroep doen op deze dekking voor zaken in Nederland. SRK behandelt de zaken volgens het Nederlandse recht.
VerzekeruzelfNederland

Polisteksten wonen (burenrecht)


LET OP: de polisteksten hieronder zijn alleen bedoeld voor de echte doorzettertjes!


Centraal Beheer Achmea
dekking voorWonen, Burenrecht
in moduleConsument en wonen
maximale vergoeding€ 50.000
dekkingsgebiedIn Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. • Alleen als de gebeurtenis waardoor het geschil ontstond in 1 van deze landen plaatsvond. • En alleen als de andere partij in 1 van deze landen woont of is gevestigd. • En het geschil valt onder het recht van 1 van deze landen. • En de rechter van datzelfde land is bevoegd. • Tuchtzaken zijn alleen verzekerd als de tuchtzaak gaat over een gebeurtenis in Nederland.
Wel verzekerd (conflicten over):
Een verzekerde heeft een geschil dat te maken heeft met huur, verhuur, koop of verkoop. • De eerste woning is de woning waar u staat ingeschreven. - Of de woning waar u eerst woonde en die te koop staat. - Of de woning die u nieuw heeft gekocht en waar u binnenkort ingeschreven staat. • Ook de grond en bijgebouwen die daarbij horen. • Ook de grond waar de verzekerde deze woning op wil bouwen. • Bijvoorbeeld over een overeenkomst. • Bijvoorbeeld over verhuur. • Bijvoorbeeld over burenrecht. • Bijvoorbeeld over onteigening
Niet verzekerd:
Geschillen die te maken hebben met een bestaande situatie bij de woning. • Deze situatie bestond al voordat de verzekerde de woning kocht, huurde of ging gebruiken. - Bijvoorbeeld een boom die al in de tuin stond.

Inshared
dekking voorWonen, Burenrecht
in moduleConsument, wonen en inkomen
maximale vergoeding€ 5.000
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):

Met uw buren. Dat moet dan wel gaan over het burenrecht.
Onder burenrecht verstaan wij de regels waaraan eigenaren en gebruikers van onroerende zaken die buren van elkaar zijn zich moeten houden.

Niet verzekerd:
n.v.t.

Lancyr
dekking voorWonen, Burenrecht
in moduleWonen
maximale vergoeding€ 30.000
dekkingsgebiedU kunt alleen een beroep doen op deze dekking voor zaken in Nederland. SRK behandelt de zaken volgens het Nederlandse recht.
Wel verzekerd (conflicten over):

Binnen de dekking Wonen bent u verzekerd voor rechtsbijstandvragen die te maken hebben met uw eigen woning. Deze woning moet in Nederland staan. Onder een eigen woning verstaan we:
- een woning met bijbehorende gebouwen, ondergrond en tuin. Deze woning is in uw bezit en u woont er nu in, heeft er kort geleden in gewoond of gaat er binnen één jaar in wonen;
- een stuk grond waarop op dit moment of in de toekomst een huis wordt gebouwd waarin u zelf gaat wonen. Deze grond is in uw bezit;
- een tweede woning met bijbehorende gebouwen, ondergrond en tuin, die bestemd is voor uw eigen gebruik;
- een volkstuin, bestemd voor uw eigen gebruik;
- een stacaravan of woonboot met vaste stand- of ligplaats, die bestemd is voor uw eigen gebruik.
U kunt een beroep doen op deze dekking als uw rechtsbijstandsvraag valt onder de volgende categorieën:
24.1 Conflicten bij de koop en verkoop van uw eigen woning
SRK verleent u rechtsbijstand bij conflicten die verband houden met of voortvloeien uit:
- de koop of verkoop van uw eigen woning, waaronder conflicten met makelaars en notarissen;
- een hypotheek of andere financieringsregeling met uw eigen woning als onderpand.
Uitzondering
SRK verleent u geen rechtsbijstand als uw woning bij de aankoop was gekraakt of verhuurd en u deze nu wilt ontruimen.
24.2 Conflicten bij de huur of verhuur van uw eigen woning
SRK verleent u rechtsbijstand bij conflicten die verband houden met of voortvloeien uit:
- de huur van uw eigen woning;
- de verhuur van een deel van de woning die u als particulier bewoont, zoals verhuur van één kamer of één etage.
Uitzonderingen
SRK verleent u geen rechtsbijstand als:
- de woning bij de start van uw huur was gekraakt of verhuurd en u deze nu wilt ontruimen;
- u huizen of andere onroerende zaken verhuurt of exploiteert;
- u een kamerverhuurbedrijf heeft;
- het conflict verband houdt met het innen van de huur of gebeurtenissen die hieruit voortvloeien.
24.3 Schade die een ander aan uw woning heeft toegebracht
Heeft iemand op een onwettige of onbehoorlijke manier schade toegebracht aan uw woning, dan spreken we van een onrechtmatige daad. In dat geval helpt SRK u om een schadevergoeding te eisen.
Uitzondering
SRK verleent u geen rechtsbijstand als de schade is veroorzaakt door krakers of huurders die uw woning al voor de aankoop hadden gekraakt of gehuurd.
24.4 Conflicten bij de bouw en verbouw van uw eigen woning
SRK verleent u rechtsbijstand bij conflicten die verband houden met (of voortvloeien uit) de bouw of verbouw van uw eigen woning. Hieronder vallen onder andere conflicten met aannemers en architecten.
24.5 Conflicten over het burenrecht
SRK verleent u rechtsbijstand bij conflicten over het burenrecht, die zijn ontstaan nadat u de woning heeft gekocht of ging huren.
24.6 Conflicten met de overheid
SRK verleent u rechtsbijstand als u met de Nederlandse overheid een conflict heeft over:
- een omgevingsvergunning;
- een overheidsbesluit dat direct invloed heeft op het gebruik of de eigendom van uw eigen woning;
- de onteigening van uw eigen woning. Hieronder vallen geen conflicten over de taxatie van uw woning bij onteigening.

Niet verzekerd:

U kunt geen beroep doen op deze dekking als:
- u een conflict heeft over het burenrecht of over een erfdienstbaarheid; en
- de aanleiding voor dat conflict al bestond toen u de woning kocht of ging huren.

Verzekeruzelf
dekking voorWonen, Burenrecht
in moduleBasis
maximale vergoeding€ 27.500
dekkingsgebiedNederland
Wel verzekerd (conflicten over):
Bij een conflict over burenrecht bijvoorbeeld over de erfgrens.
Bij een conflict over erfdienstbaarheden.
Bij een conflict met uw buren, over een onderwerp dat niet onder het burenrecht valt, bijvoorbeeld overlast.
Niet verzekerd:
n.v.t.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.