RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Maximale vergoeding

We vergelijken de rechtsbijstandverzekeringen van DAS, Centraal Beheer Achmea, en Univé (Optimaal).
(Nationale Nederlanden en Univé Budget zijn nog in voorbereiding.)
Op deze pagina de maximale vergoeding (voor externe kosten).

Hoe belangrijk is een hoge maximale vergoeding?

Het korte antwoord: heel belangrijk! Je neemt immers een rechtsbijstandverzekering om de kosten te dekken van rechtsbijstand bij juridische problemen. De kosten daarvan kunnen fors oplopen en dan wil je dat die kosten gedekt zijn.
Maar ....., zoals meestal: de werkelijkheid is nog iets ingewikkelder:

Waarom gaat het niet alleen maar om een hoge maximale vergoeding?

Stel je voor: je hebt een verzekering die álles dekt, íeder juridisch probleem, maar de maximale vergoeding is slechts € 100. Een waardeloze verzekering? Ja, eigenlijk wel.
Maar als je een verzekering hebt met een maximale vergoeding tot € 1.000.000, die enkel dekking geeft voor juridische bijstand bij burenruzies (en dus niet bij ontslag, familierecht, huurproblemen, enzovoorts), dan is dat een even waardeloze verzekering.
Het gaat dus niet alléén over de vraag of de maximale vergoeding hoog genoeg is. Het gaat óók om de vraag of er voldoende kwesties verzekerd zijn die voor jou van belang zijn.
Kijk dus altijd naar een goede mix van uitgebreide dekking met een voldoende hoge maximale vergoeding.
Kijk niet alléén naar dekking en kijk ook niet alléén naar de hoogte van de maximale vergoeding.

Voor welke kosten geldt de maximale vergoeding?

Meestal gaat het om zogenaamde "externe kosten". Je moet je bedenken dat een zaak in eerste instantie behandeld wordt door de juristen van de (uitvoerder van) de rechtsbijstandverzekering. Dat zijn zogenaamde interne kosten en die worden bij de hier genoemde verzekeraars vrijwel altijd onbeperkt gedekt.
Komt het echter tot procedures e.d., dan zijn er ook externe kosten zoals die van getuigen, deskundigen, advocaten, notarissen, proceskosten, en ga zo maar door. Bij de maximale vergoeding gaat het om dat soort externe kosten.

Geldt de hiernaast genoemde maximale vergoeding voor alle kwesties?

Nee. De maximale vergoeding die we hier rechts vermelden, geldt voor de meeste zaken, maar alle verzekeraars hebben ook uitzonderingen op die vergoeding. Voor sommige zaken is de maximale vergoeding lager, en voor sommige zaken hoger. Het kan dus nooit kwaad om in de polis even te controleren of de "normale" maximale vergoeding ook geldt voor de kwesties die voor jou heel belangrijk zijn. Wij hebben hier geprobeerd om in alle rubrieken (zie het menu hier links) steeds te vermelden wat voor die rubriek de maximale vergoeding is van de diverse rechtsbijstandverzekeraars.

Beste uit de test
De rechtsbijstandverzekering van DAS is door de Consumentenbond in mei 2014 voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot "Beste uit de test". Ook Centraal Beheer Achmea, Nationale Nederlanden en Univé Optimaal kregen in 2014 dit predikaat.
In november 2014 werden Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, IAK en London "Beste uit de test". In november werd vooral gekeken naar de vrije advocaatkeus en de maximum vergoeding voor advocaatkosten.
Beste koop
Tot "Beste koop" (niet de allerbeste verzekering maar wel de beste prijs/kwaliteit-verhouding) werd uitgeroepen Univé Budget .
LET OP: In juli/augustus 2017 publiceerde de Consumentenbond een nieuwe test van rechtsbijstandverzekeraars. De TOP 10 is nu: Lancyr, Centraal Beheer, Anker, Inshared, Verzekeruzelf.nl, DAS, Nationale Nederlanden, Aon, Arag Prorecht en ASR.
Al deze verzekeraars scoren een cijfer tussen de 7,4 en 7,8.
In dit onderzoek van 2017 is er géén "beste koop".
Wij zijn op dit moment bezig om de website aan te passen aan dit laatste onderzoek.
website
alleenstaanden€ 195
gezin€ 217
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
Premies bij eigen bijdrage € 350.
Nu extra lage premie bij hogere eigen bijdrage (€ 600)!
alleenstaanden€ 147
gezin€ 163
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 254
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 203
gezin€ 243
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
Optimaal polis
alleenstaanden€ 176
gezin€ 235
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSUR
website
Budget polis
alleenstaanden€ 122
gezin€ 163
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSUR
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.).
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.