RECHTSBIJSTAND­VERZEKERING VERGELIJKEN

Maximale vergoeding

Voorlopig beperken wij ons even tot de rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr, Centraal Beheer, Anker eigen jurist, Inshared, Verzekeruzelf.nl en DAS. (Een deel van de teksten is nog in voorbereiding.)
Op deze pagina de maximale vergoeding (voor externe kosten).

Hoe belangrijk is een hoge maximale vergoeding?

Het korte antwoord: heel belangrijk! Je neemt immers een rechtsbijstandverzekering om de kosten te dekken van rechtsbijstand bij juridische problemen. De kosten daarvan kunnen fors oplopen en dan wil je dat die kosten gedekt zijn.
Maar ....., zoals meestal: de werkelijkheid is nog iets ingewikkelder:

Waarom gaat het niet alleen maar om een hoge maximale vergoeding?

Stel je voor: je hebt een verzekering die álles dekt, íeder juridisch probleem, maar de maximale vergoeding is slechts € 100. Een waardeloze verzekering? Ja, eigenlijk wel.
Maar als je een verzekering hebt met een maximale vergoeding tot € 1.000.000, die enkel dekking geeft voor juridische bijstand bij burenruzies (en dus niet bij ontslag, familierecht, huurproblemen, enzovoorts), dan is dat een even waardeloze verzekering.
Het gaat dus niet alléén over de vraag of de maximale vergoeding hoog genoeg is. Het gaat óók om de vraag of er voldoende kwesties verzekerd zijn die voor jou van belang zijn.
Kijk dus altijd naar een goede mix van uitgebreide dekking met een voldoende hoge maximale vergoeding.
Kijk niet alléén naar dekking en kijk ook niet alléén naar de hoogte van de maximale vergoeding.

Voor welke kosten geldt de maximale vergoeding?

Meestal gaat het om zogenaamde "externe kosten". Je moet je bedenken dat een zaak in eerste instantie behandeld wordt door de juristen van de (uitvoerder van) de rechtsbijstandverzekering. Dat zijn zogenaamde interne kosten en die worden bij de hier genoemde verzekeraars vrijwel altijd onbeperkt gedekt.
Komt het echter tot procedures e.d., dan zijn er ook externe kosten zoals die van getuigen, deskundigen, advocaten, notarissen, proceskosten, en ga zo maar door. Bij de maximale vergoeding gaat het om dat soort externe kosten.

Geldt de hiernaast genoemde maximale vergoeding voor alle kwesties?

Nee. De maximale vergoeding die we hier rechts vermelden, geldt voor de meeste zaken, maar alle verzekeraars hebben ook uitzonderingen op die vergoeding. Voor sommige zaken is de maximale vergoeding lager, en voor sommige zaken hoger. Het kan dus nooit kwaad om in de polis even te controleren of de "normale" maximale vergoeding ook geldt voor de kwesties die voor jou heel belangrijk zijn. Wij hebben hier geprobeerd om in alle rubrieken (zie het menu hier links) steeds te vermelden wat voor die rubriek de maximale vergoeding is van de diverse rechtsbijstandverzekeraars.

De zes rechtsbijstandverzekeringen die het hoogste scoorden in het éénnalaatste onderzoek van de Consumentenbond (2017). Wij zijn de gegevens 2018 nog aan het verwerken.
website
alleenstaanden€ 133
gezin€ 179
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 265
gezin€ 296
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorSAR
website
alleenstaanden€ 236
gezin€ 265
vergoeding tot€ 27.500
uitgevoerd doorAnker
website
alleenstaanden€ 219
gezin€ 251
vergoeding tot€ 50.000
uitgevoerd doorDAS
website
alleenstaanden€ 243
gezin€ 270
vergoeding tot€ 30.000
uitgevoerd doorSRK
website
alleenstaanden€ 357
gezin€ 397
vergoeding tot€ 60.000
uitgevoerd doorDAS
De premie hierboven is bij verzekering via een tussenpersoon. DAS biedt online soortgelijke verzekeringen aan met een lagere premie, maar dan is er wel altijd een eigen bijdrage die je moet betalen als je een beroep op de verzekering doet.
Bij een eigen bijdrage van € 350:
alleenstaanden€ 225
gezin€ 250
Bij een eigen bijdrage van € 600:
alleenstaanden€ 159
gezin€ 176
De hier boven genoemde premies zijn jaarpremies waarbij tenminste is gedekt: inkomen, wonen, consumentenzaken en verkeer (en dus zonder opties zoals echtscheiding, fiscaal, vermogen e.d.). Wij controleren de premies iedere 3 maanden; de laatste controle was op 10 mei 2018.
De vergoeding is de maximale vergoeding voor externe kosten (advocaten, proceskosten, etcetera). Maar let wel op: voor sommige rubrieken zijn de maximale vergoedingen lager.
De rechtsbijstand wordt verleend door aparte organisaties die wij hieronder "uitvoerder" noemen. Verschillende verzekeraars kunnen dezelfde uitvoerder hebben, maar er kan dan toch verschil zijn in de polisvoorwaarden.